Časopis Disk

Karlova 26
116 65 Praha 1

Webové stránky: http://casopisdisk.amu.cz
E-mail:

:časopis pro studium dramatického umění

Kontakty

 • Vostrý Jaroslav
  E-mail: casopisdisk@damu.cz
 • MgA. Zuzana Sílová
  E-mail: casopisdisk@damu.cz
  Telefon: 221 111 025
 • Ing. Krůtová Lucie
  E-mail: casopisdisk@damu.cz
  Telefon: 221 111 027 (dopoledne)

Mapa