D'EPOG Theatre

Teyschlova 8
635 00 Brno

Webové stránky: http://www.depog.com
E-mail:
Telefon: 776 666 147

D'EPOG Theatre

Kontakty

  • Lucia Repašská
    E-mail: divadlodepog@gmail.com
    Mobil: 776 666 147

Poznámka

D´EPOG je platformou pro současnou experimentální inscenační tvorbu. Činnost divadla má laboratorní charakter. D´EPOG zkoumá divadlo a zkoumá divadlem. Primární materií, pomocí které D’EPOG svá témata artikuluje, jsou herec a prostor.

Tvorba divadla D’EPOG výrazně akcentuje roli diváka, míru jeho interpretační svobody a jeho podíl na vytváření významu představení. D’EPOG koherentně rozvíjí linii tzv. “dramaturgie prostoru”. S cílem atakovat limity divácké percepce programově experimentuje s nejrůznějšími modely organizace scénického prostoru – především vztahu hlediště/jeviště. D’EPOG své projekty situuje do nedivadelních urbanistických prostorů, z nichž tematicky, ideově i konceptuálně vychází: Heteronym Nin, inscenace, která pojednává o obsedantní sebe-exhibici, je vsazena do vyprázdněné galerie. Di_sein, tvar tázající se po smyslu divadla, byl situován do tovární haly určené k demolici. Sonda do tématu lidské svobody a chudoby – Zahrada Crim, se odehrává v prostoru bývalé věznice a inscenace Ninivea exponuje motivy očisty a křehkosti hranic mezi intimním a veřejným na tribuně gigantického plaveckého stadionu. Provokativní česko-anglická inscenace 121 zas okupuje halu s názvem Malá Amerika a výtvarně ikonická ∞ výstavní síň Richard Adam Gallery.

Tvorba divadla D´EPOG žánrově lavíruje na pomezí činoherního a pohybového divadla, performance a multimédií. Vedle inscenační činnosti má v tvorbě divadla významnou pozici výzkum herecké expresivity. Podstatnou součástí působení laboratoře divadla D’EPOG jsou workshopy zaměřené na herecký trénink, montáž akce a práci s energií. 

Za “výrazně experimentální autorskou tvorbu na rozhraní činoherního a pohybového divadla” byla v roce 2011 divadlu D´EPOG udělena pocta festivalu ...přiští vlna/next wave... Za výkon v monodramatickém diptychu ŽENA OBJEKT / ŽENA SUBJEKT (Heteronym Nin - Display Pastrana) byla herečka Julie Goetzová nominovaná na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. Projekt ŽENA OBJEKT / ŽENA SUBJEKT (Heteronym Nin - Display Pastrana) a inscenace NINIVEA zároveň získaly nominace Divadelních novin za nejlepší inscenace roku.

Sezónu 2011/2012 a genezi tvaru Ninivea zachytila ve filmu Next Play dokumentaristka Alžběta Medlová.

D’EPOG tvoří:
Lucia Repašská (umělecká šéfka, režisérka)
Radim Brychta, Zdeněk Polák, Janet Prokešová (performeři)

Další kontakty:
www.facebook.com/divadlodepog 
www.youtube.com/user/depogcz/videos 
www.depog.tumblr.com

 

Mapa