DAMU - Faculty of Theatre / Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Karlova 26
116 65 Praha 1

Webové stránky: http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/
Telefon: 234 244 216

Kontakty

  • Michal Čunderle
    E-mail: michal.cunderle@damu.cz
    Telefon: 234 244 230
  • Petr Novotný
    E-mail: petr.novotny@damu.cz
    Telefon: 234 244 230

Mapa