Fakulta umění, Ostravská univerzita / Operní studio Fakulty umění Ostravské univerzity

E-mail:
Telefon: 553 462 911

Operní studio Fakulty umění Ostravské univerzity vzniklo v roce 2009 s cílem připravit mladé talentované studenty do umělecké praxe a předat jim praktické zkušenosti při přípravě a realizaci operního představení. Jedinečná příležitost, kterou je veřejná produkce celistvé opery, umožňuje studentům vyzkoušet své praktické umělecké dovednosti na profesionální úrovni před běžným i odborným publikem.

Studenti Katedry sólového zpěvu se na veřejnou produkci připravují v mnoha předmětech odborné přípravy, např. jevištní řeč, vývoj postav, pohybová výchova, herecká výchova, korepetice ansámblů a jiné. Důraz je kladen na praktickou činnost a studium dramatických úloh ucelených operních děl nebo jejich částí. Na představeních Operního studia participují také další hudební katedry, které zajišťují přípravu orchestrálních partů.

Kontakty

 • Alexandr Vovk
  Telefon: 553 462 911
  Mobil: alexandr.vovk@osu.cz
 • Eva Dřízgová
  E-mail: eva.drizgova@osu.cz
  Telefon: 553 46 2911
 • Michaela Weimann
  E-mail: michaela.weimann@osu.cz
  Telefon: 553 462 931