third // space, z.s.

Jaselská 222
280 02 Kolín II
Česká republika

Webové stránky: https://www.thirdspace.cz
E-mail:
Telefon: 775 075 858
Facebook

Multižánrová umělecká platforma zaměřující se na participativní formy umění, především tvorbu inscenací/instalací s vysokou mírou aktivního zapojení návštěvníků. Spolek se zaměřuje na vytváření inscenací/instalací kombinujících prvky divadla, performance a dalších forem současného umění (výtvarného, akustického apod). Cílem projektu je vytvořit tzv. “třetí prostor” pro co nejširší okruh diváků. Zkušenosti nabyté z oblasti umělecké tvorby dále transformuje vzdělávacích sebezkušnostních programů.

Mapa